DTB, mühendis yönetim kadrosuyla, işletmenizde başarılı bir Tedarik Zinciri Yönetimi uygulamanız için gerekli bilgiye ve yönetim becerisine sahiptir.  Aşağıda tedarik zincirinin faydalarını kısaca anlatmaya çalıştık. Tedarik zincirinin faydalarını değerlendirirken işletmenizin bulunduğu pazar, pazardaki konumu, hedef pazarlar, bulunduğu çoğrafya ve buna benzer pek çok faktör faydaların sıralamasını veya verimiliklerini değiştirebilir. Tedarik Zinciri yönetimini başarılı yapmak için işletmeye özgü bu verileri ve sonuçları değerlendirmek önemlidir.

Daha fazla izlenebilirlik ve kontrol demek işinizin her alanında daha fazla tasarruf ve verimlilik demek

Başarılı br Tedarik Zinciri Yönetimi ile mal ve hizmetlerinin akışı sizin kontrolünüzde ve belirlediğiniz kural ve zamanlamayla gerçekleşir. Maliyetlerinizi kontrol altında tutar, nasıl azaltacağınız konusunda daha iyi yöntemler bulabilir, süreçlerinizi  iyileştirirsiniz. Bunların sonucunda daha karlı  ve daha mutlu müşterilere sahip olursunuz.

Karmaşıklığınızı Giderin

Zaman zaman tedarik zinciri karmaşık olabilir. Bunu insanlarla yönetmek ve kontrol altında tutmak zordur. DTB olarak süreçlerinizi inceleyerek, süreçlerinizi dijitalleştirirken  bunları yeni dijital düzene göre adapte ederek daha iyi hale getiriyoruz. Dijitalleşen süreçlerinizdeki tüm bilgilere anında erişerek, hızlı kararlar vermenizi sağlıyor ve maliyetlerinizi en aza nasıl indirgeyeceğinizi görebilir hale getiriyoruz.

Neler Kazanacaksınız

DTB ile yapacağınız Tedarik Zinciri Yönetimi projelerinizde işletmeniz aşağıdaki faydaları sağlar.

1.Yüksek Verimlilik Oranı

Önemli olan otomasyon yapılması değil, otomasyonun hangi verimlilik oranını sağlayacağı. Mühendislik yaklaşımı ile yapılan Tedarik Zinciri Projelerimizde yüksek verimlilik hedefi ile yapılan her adımı ölçümlüyor ve kontrol ediyoruz. Bu sayede işi sadece dijitalize etmek değil, aynı zamanda yeni süreç sonunda neler kazandırdığını da hesaplıyoruz.

2.Maliyetleri azaltma

İyi kurgulanmış Tedarik Zinciri Yönetimi kaliteden ödün vermeden maliyetlerinizi azaltır. Bunun için aşağıdaki konularda kazançlar elde eder.

  • Envanter sistemini güçlendiririz
  • Bitmiş ürün için depolama alanlarını en iyi şekilde yönetir
  • Müşterilere ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek şekilde sistem kurgulanır
  • Hem tedarikçi hem de satıcılarla iletişim yeteneklerini arttırır

3.Güçlü iletişim, daha iyi sonuç

Tedarik Zinciri Yönetimi temelde iletişimi güçlendirir. Bu lojistik firmaları, tedarikçiler ve satıcıların koordinasyonu hem de işbirliklerini güçlendirir.  Bu sayede toplamdaki koordinasyonun güçlenmesini sağlarken, iletişim kopukluklarından kaynaklı maliyetlerin en aza indirgenmesini sağlar.

4.İşbirliğinde Artış

Tüm başarılı sistem kurgularında ortak yan iyi bir iletişimdir. İletişim eksik olduğunda çalışanlar, tedarikçiler ve satıcılar neler olduğundan haberdar değildir. İyi bir Tedarik Zinciri Yönetimi iletişimi güçlendirir ve bunu avantaja döndürür. Teknoloji ile bilgiyi hızla paylaşır ve aksiyonların bir anda alınmasını sağlayarak süreçlerin harekete geçirirsinz. DTB tüm sistem kurgusunda iletişimi listenin en başında değerlendirir.

5.Süreçler arasında en aza indirgenmiş bekleme

DTB olarak iletişimi güçlü tedarik  zinciri yönetimleri kurguluyoruz. İletişim yoluyla süreçler arasında bekleme en aza indirgenir. Herkes, diğerlerinin yaptıklarının yanı sıra ne yaptığını bildiğinden, geçiken sevkiyatları, dağıtım kanallarındaki lojistik hataları ve üretim hatlarındaki zorlukları azaltır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.